Met ‘Water’ bedoelen wij het complete programma van waterbehandeling, ontijzering, beregening en doseersystemen voor de professionele tuinbouw. 

De systemen worden compleet met de benodigde besturingsystemen geleverd en geïnstalleerd.


Om de water behandelingsystemen compleet te maken verzorgen wij ook de PVC of PE leidingsystemen met de benodigde sproeiers voor beregening en nachtvorstbestrijding. Ook voor de wateropslag in bassins en silo’s is JR Techniek uw juiste partner.


Meer informatie tevens op: www.lubronwaterbehandeling.nl

WATER